Renoveringskalkylatorn

Vad sparar du på att renovera?

Testa vår kalkylator för att få en indikation på hur mycket pengar respektive CO2e* (koldioxidekvivalenter) du sparar genom att klä om möbler istället för att köpa nytt. Uträkningen baseras på flera parametrar, exempelvis transport, energiåtgång och material. Vi kan även hjälpa dig med renovering av en eller några få möbler, alternativt kan vi hänvisa dig till en duktig tapetserare lokalt.

Hör av dig med frågor eller för offert!

1. Välj typ av stol
  • Klädd stol
  • Kontorsstol
  • Stoppad fåtölj
  • Tågstol

*CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika sådana gaser har olika förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma verkan på klimatet.

Kontakta oss

Om du letar efter en e-post eller ett telefonnummer, kolla in våra produktionsenheter under Kontakt. Om du inte är säker på vem du ska fråga, eller vill att någon ska kontakta dig tillbaka, vänligen fyll i formuläret nedan.