Other

Vi löser tekniska problem kombinerat med textil på något sätt. Utmana oss gärna!

Har du en svår nöt att knäcka? Vi älskar en utmaning! Låt oss hjälpa dig med komplexa konstruktioner, genomföra felanalyser och förutse produktionsproblem. Vi kan tillverka unika lösningar, som skräddarsydda väskor, hästkompositskor och skyddsdräkter. Vi designar för att minska miljöpåverkan, utvecklar innovativa lösningar, genomför tester och producerar för att klara din deadline och budget.

Kontakta oss

Om du letar efter en e-post eller ett telefonnummer, kolla in våra produktionsenheter under Kontakt. Om du inte är säker på vem du ska fråga, eller vill att någon ska kontakta dig tillbaka, vänligen fyll i formuläret nedan.